Print Friendly, PDF & Email

CFD : תכנון בטיחות אש ומילוט באמצעות סימולציית מחשב

אחד האתגרים המובילים היום בבטיחות של אוכלוסייה הוא היכולת להעריך במדויק ככל האפשר מהי האפקטיביות של אמצעי ההגנה שאנו מספקים כחלק מתכנון הבטיחות הכולל. במבנים, מוסדות, בניינים ואולמות.
ההגנה על השוהים במקום עוסקת בשני היבטים מרכזיים: הגנה בפני חשיפה לעשן ואש במקרים של שריפה בבניין ומילוט מהבניין למקום בטוח. מילוט יכול להיות רלוונטי גם במקרים שאינם כרוכים בשריפה בבניין.
לצורך זה נדרשת סימולציה טובה ומהימנה של התפתחות תנאי השריפה ובהתאם סימולציה של אפשרויות המילוט של השוהים במבנה. בזה בדיוק מחלקת סימולציה שלנו מצטיינת ומובילה.

להלן סימולציה של התפשטות עשן באודיטוריום (או בית קולנוע) במהלך שריפה מקרית באזור הבמה. הצבעים מייצגים את מהירויות זרימת האוויר במפוחי האוורור ואזור תקרת האולם.

למידע נוסף 

לפרטים נוספים, צרו קשר.