חדשות הברומטר

/חדשות הברומטר
20 08, 2016

פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור

אוגוסט 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 02/08/2015 כניסה לתוקף:  - סטטוס: טיוטה מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א 2011, תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות [...]

1 08, 2016

הקפאת חיובים וצמצום רשימת המזהמים בשפכי תעשיה

אוגוסט 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10/07/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: רשות המים בתאריך ה10/07/2016 פרסמה רשות המים מסמך הנחיות הנוגעות לתוכניות הניטור ולאופן הדיגום בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד-2014. תחולת [...]

1 08, 2016

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה)

אוגוסט 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 07/07/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: טיוטה להערות מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בתאריך 07/07/2016 פירסם  מנהל הבטיחות טיוטה להתייחסות הציבור בנושא "תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה), התשע"ו-2016" השינוי [...]

1 07, 2016

כללי תאגידי מים וביוב, התשע”ה – 2015

יולי 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ה – 2015 תאריך פרסום: 06/2015 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להערות הציבור מקור: רשות המים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: כללי [...]

11 02, 2016

המשרד להגנ”ס יבחן בעתיד היטל כספי על פליטות מזהמים לאוויר

פברואר 11th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 18.1.2016 כניסה לתוקף: - סטטוס: לידיעה מקור: מאמר מאתר INFOSPOT מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ציין לאחרונה בדיון בכנסת בנושא פליטות לאוויר, בדגש על התעשייה, כי יבחנו בעתיד הוספה של היטל כספי על חריגה מפליטות מותרות של מזהמים לאוויר. עפ"י חוק [...]

20 01, 2016

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי

ינואר 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראות השעה) (תיקון), התשע"ו 2016. תאריך פרסום: 21/12/2015 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א- 2011 בתאריך [...]

10 01, 2016

תנאים כללים בהיתר רעלים עדכון דצמבר 2015

ינואר 10th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2015 כניסה לתוקף: מיידית סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה כל עסק לו היתר רעלים, מקבל יחד איתם רשימת תנאים בהם עליו לעמוד. ישנם תנאים המתייחסים לאמצעים הנדסיים (מאצרות, קירות הפרדה וכו'), תנאים ניהוליים (דרישת [...]

[gb_popup class="gbweb-newsletter-popup" user_fun="get_newsletter_form" popup_height="0.5" trigger=".gbweb-newsletter" parent=""]