חדשות הברומטר

/חדשות הברומטר
19 09, 2017

כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות

ספטמבר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17.8.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: משרד הכלכלה על פי הודעה שהוציאה מפקחת העבודה הראשית של משרד הכלכלה מתאריך ה- 17/08/2017, נקבע כי כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות. לפי תקנה 4 לתקנות [...]

16 05, 2017

עדכון טלפונים חשובים לדיווח

מאי 16th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: מאי 2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: - מקור:אתרי אינטרנט: מרכז רעלים רמב"ם, מרכז מידע לחומ"ס של פיקוד העורף, מרכז מידע של המשרד להגנת הסביבה ישנם כמה טלפונים חשובים שהשתנו/הוחלפו: להלן הטלפונים המעודכנים: מרכז רעלים רמב"ם- יעוץ [...]

9 04, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

אפריל 9th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על [...]

19 03, 2017

השבתת אתר החשוד בזיהום קרקע- ריכוז הנחיות מקצועיות

מרץ 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 07/03/2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות. בתאריך 07/03/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך ריכוז הנחיות מקצועיות בנוגע להשבתת אתרים החשודים בזיהום קרקע. אתר החשוד [...]

16 03, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

מרץ 16th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על [...]

19 02, 2017

טיוטת מפרטים- פעימה שניה

פברואר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17/01/2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: הרפורמה ברישוי עסקים מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים על מנת ליעל את הליכי הרישוי ולהקל על בעלי עסקים קיימים וחדשים. להלן עיקרי [...]

12 02, 2017

נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה – עדכון

פברואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10/01/2017 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה נוהל זה מעדכן את הנוהל משנת 1997 ומגדיר את התנאים, הכללים והדרישות להסמכת בודקים פנים מפעליים לאביזרי הרמה. על פי [...]

12 01, 2017

סיכונים מחשיפה תעסוקתית ל1-ברומופרופאן (פרופיל ברומיד)

ינואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 20/12/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: המנהל לבטיחות ולבריאות בעבודה של ארצות הברית (OSHA) 1-ברומופרופאן (ידוע גם בשם n-propyl bromide) הינו ממס אשר ממלא תפקיד לשימושים שונים בתעשייה כגון הסרת שומנים, ניקוי יבש, [...]

12 01, 2017

מאצרות – שאלות ותשובות

ינואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41 בחודש דצמבר 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קובץ שאלות ותשובות בנושא שימוש במאצרות. המסמך מסייע לעסקים המחזיקים בחומרים מסוכנים [...]

1 01, 2017

הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

ינואר 1st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

  תאריך פרסום: 20/12/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41   בהמשך להחלטת ממשלה הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, הסיוע יינתן [...]

[gb_popup class="gbweb-newsletter-popup" user_fun="get_newsletter_form" popup_height="0.5" trigger=".gbweb-newsletter" parent=""]