חדשות הברומטר

/חדשות הברומטר
29 05, 2019

סקירת דגשים עיקריים מתוך תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה)

מאי 29th, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: 10.06.2019 סטטוס: בתוקף החל מ- 10.06.2019 מקור: משרד המשפטים בדצמבר 2018 פורסם עדכון לתקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר אנרגיה לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) משנת התשנ"ג – 1993 . התקנות [...]

15 01, 2019

הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות במקום עבודה

ינואר 15th, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 12.11.2018 סטטוס: בתוקף  מקור: משרד העבודה והרווחה באוקטובר 2018 פרסם משרד העבודה והרווחה מסמך הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות במקום העבודה. מטרת מסמך זה היא לתת הנחיות למפקח [...]

3 01, 2019

הנחיות ניטור שפכי תעשייה דצמבר 2018

ינואר 3rd, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון למסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת "תורה אחודה" [...]

1 01, 2019

הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

ינואר 1st, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון עבור הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה. הוראות אלה מפרטות את שיטת החישוב [...]

27 12, 2018

תנאים נוספים למתקני קירור באמוניה

דצמבר 27th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: אוגוסט 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה באוגוסט 2018 פרסם אגף חומרים מסוכנים עדכון תנאים נוספים למתקני קירור באמוניה. תנאים אלו נוספים לתנאים הכללים בהיתר רעלים, אלא אם כן [...]

17 12, 2018

הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה (גרסה 3)

דצמבר 17th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 15/12/2018 סטטוס: בתוקף החל מ- 15/12/2018 מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 22.10.2018 פרסם אגף איכות אוויר ושינוי אקלים עדכון הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה. במסמך מתואר כיצד [...]

11 02, 2018

חוק אוויר נקי – פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר

פברואר 11th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 21.01.2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 21/01/2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר על מנת לסייע למפעלים להגיש את הדוח, להבהיר את דרישות המידע ואופן [...]

4 02, 2018

הנחיות ניטור שפכי תעשייה

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: ינואר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בינואר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת תורה אחודה של המשרד להגנת [...]

4 02, 2018

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע”ח-2017

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 2017 כניסה לתוקף: עם פרסום המסמך הסופי. סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017 אשר מטרתה לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת מסוכנת כדי להביא לצמצום כמות [...]

21 12, 2017

הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן

דצמבר 21st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10.12.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: המשרד להגנת הסביבה ב-10.12.2017 פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן. מטרת הנחיות אלה היא להנחות לעניין תפעול ותחזוקה של מפרידי שומנים ושמנים המשמשים לטיפול בשפכים [...]

[gb_popup class="gbweb-newsletter-popup" user_fun="get_newsletter_form" popup_height="0.5" trigger=".gbweb-newsletter" parent=""]