חדשות הברומטר

/חדשות הברומטר
11 02, 2018

חוק אוויר נקי – פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר

פברואר 11th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 21.01.2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 21/01/2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר על מנת לסייע למפעלים להגיש את הדוח, להבהיר את דרישות המידע ואופן [...]

4 02, 2018

הנחיות ניטור שפכי תעשייה

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: ינואר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בינואר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת תורה אחודה של המשרד להגנת [...]

4 02, 2018

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע”ח-2017

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 2017 כניסה לתוקף: עם פרסום המסמך הסופי. סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017 אשר מטרתה לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת מסוכנת כדי להביא לצמצום כמות [...]

21 12, 2017

הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן

דצמבר 21st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10.12.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: המשרד להגנת הסביבה ב-10.12.2017 פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן. מטרת הנחיות אלה היא להנחות לעניין תפעול ותחזוקה של מפרידי שומנים ושמנים המשמשים לטיפול בשפכים [...]

19 09, 2017

כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות

ספטמבר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17.8.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: משרד הכלכלה על פי הודעה שהוציאה מפקחת העבודה הראשית של משרד הכלכלה מתאריך ה- 17/08/2017, נקבע כי כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות. לפי תקנה 4 לתקנות [...]

16 05, 2017

עדכון טלפונים חשובים לדיווח

מאי 16th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: מאי 2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: - מקור:אתרי אינטרנט: מרכז רעלים רמב"ם, מרכז מידע לחומ"ס של פיקוד העורף, מרכז מידע של המשרד להגנת הסביבה ישנם כמה טלפונים חשובים שהשתנו/הוחלפו: להלן הטלפונים המעודכנים: מרכז רעלים רמב"ם- יעוץ [...]

9 04, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

אפריל 9th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על [...]

19 03, 2017

השבתת אתר החשוד בזיהום קרקע- ריכוז הנחיות מקצועיות

מרץ 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 07/03/2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות. בתאריך 07/03/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך ריכוז הנחיות מקצועיות בנוגע להשבתת אתרים החשודים בזיהום קרקע. אתר החשוד [...]

16 03, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

מרץ 16th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על [...]

19 02, 2017

טיוטת מפרטים- פעימה שניה

פברואר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17/01/2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: הרפורמה ברישוי עסקים מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים על מנת ליעל את הליכי הרישוי ולהקל על בעלי עסקים קיימים וחדשים. להלן עיקרי [...]