gilwebdeveloper

/gilwebdeveloper

About gilwebdeveloper

This author has not yet filled in any details.
So far gilwebdeveloper has created 7 blog entries.
8 12, 2016

זיהום קרקעות – סקירה, שיקום ומניעה במקור

דצמבר 8th, 2016|תעשיה וסביבה|0 תגובות

ב 7.12.15 התפרסם ע"י חברת עו"ד הרצוג פוקס נאמן (hfn) מאמר אורח מאת סיגלית שחר - סמנכ"לית תעשיה חברת הזמט ורווית יניב - מנהלת מחלקת איכות סביבה חברת הזמט. "מספרים על חקלאי בארצות הברית שהתקשה להחזיר [...]

20 08, 2016

פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור

אוגוסט 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 02/08/2015 כניסה לתוקף:  - סטטוס: טיוטה מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א 2011, תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות [...]

1 07, 2016

כללי תאגידי מים וביוב, התשע”ה – 2015

יולי 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ה – 2015 תאריך פרסום: 06/2015 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להערות הציבור מקור: רשות המים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: כללי [...]

11 02, 2016

המשרד להגנ”ס יבחן בעתיד היטל כספי על פליטות מזהמים לאוויר

פברואר 11th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 18.1.2016 כניסה לתוקף: - סטטוס: לידיעה מקור: מאמר מאתר INFOSPOT מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ציין לאחרונה בדיון בכנסת בנושא פליטות לאוויר, בדגש על התעשייה, כי יבחנו בעתיד הוספה של היטל כספי על חריגה מפליטות מותרות של מזהמים לאוויר. עפ"י חוק [...]

20 01, 2016

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי

ינואר 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראות השעה) (תיקון), התשע"ו 2016. תאריך פרסום: 21/12/2015 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א- 2011 בתאריך [...]

10 01, 2016

תנאים כללים בהיתר רעלים עדכון דצמבר 2015

ינואר 10th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2015 כניסה לתוקף: מיידית סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה כל עסק לו היתר רעלים, מקבל יחד איתם רשימת תנאים בהם עליו לעמוד. ישנם תנאים המתייחסים לאמצעים הנדסיים (מאצרות, קירות הפרדה וכו'), תנאים ניהוליים (דרישת [...]

20 10, 2015

חידושים בתחום תורת הזיהומים הסביבתיים

אוקטובר 20th, 2015|הנדסת סיכונים|0 תגובות

יום עיון בנושא: התורה שבעל-פה: כלים מעשיים להתנהלות במסגרת היתרים סביבתיים. התקיים בשיתוף פעולה של משרד עורכי דין הרצוג פוקס ונאמן (HFN)  עם חברת הזמט בתאריך 19.10.15. מצורפת המצגת שהוצגה על ידי סיגלית שחר סמנכ"ל תעשיה בהזמט. [...]