DiklaN

/DiklaN

About DiklaN

This author has not yet filled in any details.
So far DiklaN has created 28 blog entries.
19 09, 2017

כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות

ספטמבר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17.8.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: משרד הכלכלה על פי הודעה שהוציאה מפקחת העבודה הראשית של משרד הכלכלה מתאריך ה- 17/08/2017, נקבע כי כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות. לפי תקנה 4 לתקנות [...]

3 07, 2017

ניהול הבטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים

יולי 3rd, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

  עמדת חברת הזמט במסגרת הערכת השפעות רגולציה (RIA) בתחום: ניהול הבטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים הקדמה נייר עמדה זה מבוסס על פניית מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הנייר הוכן בהתייעצות משותפת של מנכ"ל [...]

16 05, 2017

עדכון טלפונים חשובים לדיווח

מאי 16th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: מאי 2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: - מקור:אתרי אינטרנט: מרכז רעלים רמב"ם, מרכז מידע לחומ"ס של פיקוד העורף, מרכז מידע של המשרד להגנת הסביבה ישנם כמה טלפונים חשובים שהשתנו/הוחלפו: להלן הטלפונים המעודכנים: מרכז רעלים רמב"ם- יעוץ [...]

9 04, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

אפריל 9th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על [...]

6 04, 2017

ראיון עם מנכ”ל הזמט – ד”ר אלכס כהן

אפריל 6th, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

מומחה לניהול סיכונים: "השימוש במכל הקיים הוא החלופה הבטיחותית ביותר עד הקמת מפעל בדרום" ראיון עם המומחה שמנסה להפריך את חוות הדעת של פרופ' אהוד קינן מהטכניון לגבי הסיכון של מערך יבוא האמוניה בחיפה להמשך [...]

19 03, 2017

השבתת אתר החשוד בזיהום קרקע- ריכוז הנחיות מקצועיות

מרץ 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 07/03/2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה, אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות. בתאריך 07/03/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך ריכוז הנחיות מקצועיות בנוגע להשבתת אתרים החשודים בזיהום קרקע. אתר החשוד [...]

16 03, 2017

הנחיות ניטור שפכי תעשיה- טיוטה להתייחסות הציבור

מרץ 16th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 12/03/2017 כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה) סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על [...]

13 03, 2017

אופטימיזציה של מערכות גילוי של חומרים מסוכנים – ד”ר אלכס כהן

מרץ 13th, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

תקריות חומרים מסוכנים אורבות לנו בכל מקום בו אנו צורכים, מייצרים או מאחסנים חומרים מסוכנים. אמצעי ההגנה האמורים לשמור עלינו בפני תקריות של חומרים מסוכנים מתחלקים לארבע שכבות הגנה האמורות לפעול בדירוג בעת התפתחות תקרית [...]

19 02, 2017

טיוטת מפרטים- פעימה שניה

פברואר 19th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 17/01/2017 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור מקור: הרפורמה ברישוי עסקים מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים על מנת ליעל את הליכי הרישוי ולהקל על בעלי עסקים קיימים וחדשים. להלן עיקרי [...]

12 02, 2017

נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה – עדכון

פברואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10/01/2017 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה נוהל זה מעדכן את הנוהל משנת 1997 ומגדיר את התנאים, הכללים והדרישות להסמכת בודקים פנים מפעליים לאביזרי הרמה. על פי [...]