DiklaN

/DiklaN

About DiklaN

This author has not yet filled in any details.
So far DiklaN has created 33 blog entries.
15 01, 2019

הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות במקום עבודה

ינואר 15th, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 12.11.2018 סטטוס: בתוקף  מקור: משרד העבודה והרווחה באוקטובר 2018 פרסם משרד העבודה והרווחה מסמך הנחיות להטלת צו בטיחות האוסר ביצוע עבודות במקום העבודה. מטרת מסמך זה היא לתת הנחיות למפקח [...]

3 01, 2019

הנחיות ניטור שפכי תעשייה דצמבר 2018

ינואר 3rd, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון למסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת "תורה אחודה" [...]

1 01, 2019

הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה

ינואר 1st, 2019|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה בדצמבר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה עדכון עבור הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה. הוראות אלה מפרטות את שיטת החישוב [...]

27 12, 2018

תנאים נוספים למתקני קירור באמוניה

דצמבר 27th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: אוגוסט 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף  מקור: המשרד להגנת הסביבה באוגוסט 2018 פרסם אגף חומרים מסוכנים עדכון תנאים נוספים למתקני קירור באמוניה. תנאים אלו נוספים לתנאים הכללים בהיתר רעלים, אלא אם כן [...]

17 12, 2018

הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה (גרסה 3)

דצמבר 17th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 22.10.2018 כניסה לתוקף: 15/12/2018 סטטוס: בתוקף החל מ- 15/12/2018 מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 22.10.2018 פרסם אגף איכות אוויר ושינוי אקלים עדכון הנחיות לדיווח מקוון של בדיקת מזהמי אוויר בארובה. במסמך מתואר כיצד [...]

7 03, 2018

בטיחות אש מהותית

מרץ 7th, 2018|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

בטיחות אש מהותית - מאמר מאת ד"ר אלכס כהן מנכ"ל הזמט תכנון בטיחותי ראוי והנדסת בטיחות נאותה הם חלק בלתי ניתן להפרדה מכל תכנון הנדסי שאנו מכירים כיום. עם התפתחות התקינה הבטיחותית והכלים לתכנון בטיחותי [...]

19 02, 2018

הגנה בפני אירועי סייבר בתעשייה תהליכית ובשימוש בכימיקלים

פברואר 19th, 2018|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

בתאריך 13.2.18 נערך כנס במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן בשיתוף עם חברת הזמט בנושא ניהול חומרים מסוכנים בתעשייה בעידן הדיגיטלי. בכנס הוצגו מגמות רגולציה, דנו באתגרים ופתרונות ופורטו מקרי מבחן רלוונטיים מפי הרגולטור, מומחים בתחומי הסייבר, [...]

11 02, 2018

חוק אוויר נקי – פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר

פברואר 11th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 21.01.2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 21/01/2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר על מנת לסייע למפעלים להגיש את הדוח, להבהיר את דרישות המידע ואופן [...]

4 02, 2018

הנחיות ניטור שפכי תעשייה

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: ינואר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בינואר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת תורה אחודה של המשרד להגנת [...]

4 02, 2018

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע”ח-2017

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 2017 כניסה לתוקף: עם פרסום המסמך הסופי. סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017 אשר מטרתה לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת מסוכנת כדי להביא לצמצום כמות [...]