DiklaN

/DiklaN

About DiklaN

This author has not yet filled in any details.
So far DiklaN has created 28 blog entries.
7 03, 2018

בטיחות אש מהותית

מרץ 7th, 2018|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

בטיחות אש מהותית - מאמר מאת ד"ר אלכס כהן מנכ"ל הזמט תכנון בטיחותי ראוי והנדסת בטיחות נאותה הם חלק בלתי ניתן להפרדה מכל תכנון הנדסי שאנו מכירים כיום. עם התפתחות התקינה הבטיחותית והכלים לתכנון בטיחותי [...]

19 02, 2018

הגנה בפני אירועי סייבר בתעשייה תהליכית ובשימוש בכימיקלים

פברואר 19th, 2018|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

בתאריך 13.2.18 נערך כנס במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן בשיתוף עם חברת הזמט בנושא ניהול חומרים מסוכנים בתעשייה בעידן הדיגיטלי. בכנס הוצגו מגמות רגולציה, דנו באתגרים ופתרונות ופורטו מקרי מבחן רלוונטיים מפי הרגולטור, מומחים בתחומי הסייבר, [...]

11 02, 2018

חוק אוויר נקי – פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר

פברואר 11th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 21.01.2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בתאריך 21/01/2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר על מנת לסייע למפעלים להגיש את הדוח, להבהיר את דרישות המידע ואופן [...]

4 02, 2018

הנחיות ניטור שפכי תעשייה

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: ינואר 2018 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: בתוקף מקור: המשרד להגנת הסביבה בינואר 2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות ניטור שפכי תעשייה שמטרתו מתן הנחיות למשטר ניטור שפכי מפעלים במסגרת תורה אחודה של המשרד להגנת [...]

4 02, 2018

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע”ח-2017

פברואר 4th, 2018|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 2017 כניסה לתוקף: עם פרסום המסמך הסופי. סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשע"ח-2017 אשר מטרתה לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת מסוכנת כדי להביא לצמצום כמות [...]

7 01, 2018

יום עיון בנושא ניהול חומרים מסוכנים בתעשייה בעידן הדיגיטלי

ינואר 7th, 2018|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

הנכם מוזמנים לכנס שייערך ביום ג', ה-13.2  בנושא ניהול חומרים מסוכנים בתעשייה בעידן הדיגיטלי. הכנס יערך במשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן בשיתוף עם חברת הזמט . בכנס יוצגו מגמות רגולציה, יידונו אתגרים ופתרונות ויפורטו מקרי [...]

1 01, 2018

טכנולוגיות לטיפול בפסולת מסוכנת

ינואר 1st, 2018|מידע מקצועי, תעשיה וסביבה|0 תגובות

תקנה חדשה שעניינה תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת) 2017 הוגשה לעיון הציבור. לנוסח התקנה המוצע ודברי הסבר לחץ כאן להתייחסות הזמט לנוסח לחץ כאן לברומטר לחץ כאן בשנת 2005 השתתפנו בצוות שהכין והגיש למשרד להגנת [...]

21 12, 2017

הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן

דצמבר 21st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10.12.17 כניסה לתוקף: מידי סטטוס: תקף מקור: אתר אינטרנט: המשרד להגנת הסביבה ב-10.12.2017 פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן. מטרת הנחיות אלה היא להנחות לעניין תפעול ותחזוקה של מפרידי שומנים ושמנים המשמשים לטיפול בשפכים [...]

26 11, 2017

יום עיון: סיכונים באזורים צפופי אוכלוסיה

נובמבר 26th, 2017|מידע מקצועי, תעשיה וסביבה|0 תגובות

בתאריך 29.11.17 התקיים יום עיון באונ' חיפה בנושא : סיכונים באזורים צפופי אוכלוסיה -מקרה מבחן: סגירת מכל האמוניה במפרץ חיפה סיגלית שחר, סמנכ"ל תעשייה בחברת הזמט ומרצה בתוכנית לתואר שני בניהול מצבי אסון באונ' חיפה העבירה הרצאה [...]

23 11, 2017

New and Old in the Ammonia World – 2017 conference

נובמבר 23rd, 2017|הנדסת סיכונים, מידע מקצועי|0 תגובות

בתאריכים 15+16.11.17 התקיים  כנס בטכניון New and Old 2017 ":  World  Ammonia"  בהשתתפות דר' אלכס כהן וענת צור – הזמט בע"מ. להלן המצגות כפי שהועברו בכנס : 15.11 הרצאה ע"י  ענת צור , סמנכ"ל הנדסה  [...]