Print Friendly, PDF & Email

שלדג, מידע, סיווג סימון ורישוי כימיקלים

אחד השירותים הוותיקים שלנו, שהחל כבר בשנת 1987 ואף פעם לא נס ליחו, הוא שירות ההכנה של גליונות בטיחות MSDS שאליו נלווים גם הכנת דפי בטיחות, דפי שינוע, סיווג חומרים, רישוי כימיקלים בכל העולם וסימון ותיווי כימיקלים.

גליונות הבטיחות MSDS שאנו מציעים ניתנים כקבצי PDF, אולם אפשר לקבלם גם כחלק ממערכת מחשובית שזכתה לשם שלדג שאפשר להקימה כמערכת אינטרנטית או תוך ארגונית לבחירה.

מערכות מידע על חומרים מסוכנים שיצאו מבית היוצר שלנו כוללים ארגונים גדולים כדוגמת בתי הזיקוק, רפאל, צה”ל, כי”ל, פריגו ובעיקר טבע. בנוסף אנו מציעים את השירות שלנו למפעלי תעשיה, חברות סחר, חברות תובלה, חברות שילוח ולמעשה לכל מי שנזקק למידע על חומרים מסוכנים.

בעשור האחרון השירות הורחב מידע על תקינה, רגולציה, רישום ורישוי של כימיקלים בכל העולם. בין היתר אנו עוסקים בליווי של יצואנים לאירופה במסגרת REACH ואפילו מעניקים שירותי נציגות בלעדית דרך חברת הבת שלנו באנגליה.

גם מדינת ישראל במסגרת הסדרת הנושא של רישוי כימיקלים בארץ, שכרה את שירותינו לפרויקט רחב יריעה שנועד להסדיר את רישוי הכימיקלים בתיאום והסכמה עם כל משרדי הממשלה השונים שעוסקים בצורה זו או אחרת בנושא. הפרויקט הסתיים בהצלחה והנושא כולו נמצא בשלבים שונים של חקיקה בהובלת המשרד להגנת הסביבה.

מחלקת שלדג וגליונות בטיחות שלנו כוללת 4 כימאים השוקדים ללא ליאות על המשך התחזוקה של המידע ועמידה ביעדים שמציבים לנו הלקוחות. אנו מקפידים על הדרכת הצוות ושמירה על המיומנויות והידע שלו ללא פשרות ומקפידים מזה 30 שנה ועד היום, שכל מידע שיוצא מאיתנו נבדק על ידי זוג עיניים נוספות.

פרטים נוספים, גליונות DEMO, וערכת התנסות אפשר למצוא באתר הבית של שלדג.

שירותים נוספים

  • מרחקי הפרדה

    ביולי 2011 פורסם לראשונה חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה בדבר מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מסמך מרחקי הפרדה עודכן במרץ 2014. המונח מרחקי הפרדה מתייחס למרחק המינימלי שבין מצבור של חומר מסוכן ובין רצפטור...
  • ניתוח סיכונים

    תעשיה כימית מטבע הדברים התעשיה הכימית מרכזת תהליכים שבהם מעורבים חומרים מסוכנים ומבוצעים תהליכים פיזיקלים העלולים לגרום גם הם לסיכון. בתעשיה הכימית אנו נדרשים לוודא שכל שכבות ההגנה מתפקדים היטב ולצורך זה אנו מציעים ניתוחי...
  • נהלי סביבה, בטיחות ואיכות

    ידע הוא דבר מצוין, אך הוא לא שווה דבר וחצי דבר אם לא מצליחים להטמיע אותו בתוך הארגון. כדי להבטיח שידע בנושאי סביבה, חומרים מסוכנים, בטיחות בתהליך ובטיחות עובדים מגיע לכל המקומות בארגון אליהם הוא...