Print Friendly, PDF & Email

אנרגיה דלק וגז טבעי

תעשיית האנרגיה כמו גם התעשיה הכימית, עוסקת מטבעה בתהליכים מסוכנים ובחומרים מסוכנים. מעבר להיבטים הבטיחותיים והסביבתיים הרלוונטים מאד לתחום האנרגיה, ייצור אנרגיה הוא קריטי לחוסנו של ארגון ואפילו חוסנה של המדינה ולכן יש להוסיף למשולש של בטיחות, בריאות וסביבה גם את הצלע הרביעית של אמינות וזמינות

השירותים שלנו

פרויקטים אחרונים שהיינו שותפים להם

“ברצוננו לציין את איכות העבודה והמקצועות עם צוות המהנדסים והיועצים בחב’ הז-מט.
לאור הכרותינו רבת השנים ושיתוף הפעולה הפורה שיש לנו בתחומי העבודה המשותפים: בטיחות ובטיחות אש, הנדסת סיכונים, איכות סביבה וטיפול במצבי חירום. עבודתכם מבוצעת בצורה איכותית ראויה לציון.”
גיל בן עוקשי // מנהל בטחון פריגו ישראל
“ברצוני לציין את איכות העבודה והמקצוענות עם צוות המהנדסים והיועצים בחב’ הז-מט לאור הכרותינו רבת השנים ושיתוף הפעולה הפורה שיש לנו בתחומי העבודה המשותפים: בטיחות, בטיחות אש, הנדסת סיכונים וטיפול במצבי חירום. עבודתכם מבוצעת בצורה מדויקת ובאיכות ראויה לציון.”
הדר רחמים // מנהל יחידת הבטיחות
“חברת הזמט מספקת לחברת ווישיי ישראל מזה שנים רבות שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות ובטיחות אש, הנדסת סיכונים, איכות סביבה וטיפול במצבי חירום.
לאור היכרותי האישית רבת שנים ושיתוף הפעולה הפורה הן עם המנהלים והן עם המהנדסים בחברת הזמט, אבקש לציין לטובה את איכות העבודתם ואת המקצוענות של צוות המהנדסים והיועצים בחברה.”
בועז בזק // דירקטור תשתיות וישיי ישראל בע״מ
ברצוננו לציין את המקצועיות והאיכות בעבודה עם צוות המהנדסים והיועצים בחב’ הז-מט וזאת לאור הכרותינו רבת השנים ושיתוף הפעולה הפורה שיש לנו בתחומי העבודה המשותפים: בטיחות ובטיחות אש, הנדסת סיכונים, איכות סביבה וטיפול במצבי חירום.
עבודתכם מבוצעת בצורה מדויקת ובאיכות ראויה לציון.

סא״ל עמנואל עטייה // רע״ן פרוייקטים יעודיים - אגף הנדסה ובינוי
במשך מס’ שנים אנו עובדים יחד בתחומים שונים, כמו: בטיחות ובטיחות אש, הנדסת סיכונים, איכות סביבה וטיפול במצבי חירום.
במשך כל זמן זה המקצוענות ואיכות העבודה של צוות המהנדסים והיועצים בחברתכם ראויה לציון.
הזמינות, היחס האישי והשרות רק מוסיפים למכלול של עבודה מצוינת.
יישר כוח והמשיכו כך.
עמית לוטן // מנהל בטיחות ואיכות הסביבה
ברצוננו לציין את איכות העבודה והמקצוענות עם צוות המהנדסים והיועצים בחברת הזמט.
לאור הכרותינו רבת השנים ושיתוף הפעולה הפורה שיש לנו בתחומי העבודה המשותפים: הנדסת סיכונים, ואיכות סביבה.
עבודתכם מבוצעת בצורה מדויקת ובאיכות ראויה לציון.
ארז זוהר // מהנדס תהליכים ראשי, מנהל פרויקטים