DiklaN

/DiklaN

About DiklaN

This author has not yet filled in any details.
So far DiklaN has created 26 blog entries.
12 01, 2017

סיכונים מחשיפה תעסוקתית ל1-ברומופרופאן (פרופיל ברומיד)

ינואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 20/12/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: המנהל לבטיחות ולבריאות בעבודה של ארצות הברית (OSHA) 1-ברומופרופאן (ידוע גם בשם n-propyl bromide) הינו ממס אשר ממלא תפקיד לשימושים שונים בתעשייה כגון הסרת שומנים, ניקוי יבש, [...]

12 01, 2017

מאצרות – שאלות ותשובות

ינואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41 בחודש דצמבר 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קובץ שאלות ותשובות בנושא שימוש במאצרות. המסמך מסייע לעסקים המחזיקים בחומרים מסוכנים [...]

1 01, 2017

הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

ינואר 1st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

  תאריך פרסום: 20/12/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41   בהמשך להחלטת ממשלה הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, הסיוע יינתן [...]

1 08, 2016

הקפאת חיובים וצמצום רשימת המזהמים בשפכי תעשיה

אוגוסט 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10/07/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: רשות המים בתאריך ה10/07/2016 פרסמה רשות המים מסמך הנחיות הנוגעות לתוכניות הניטור ולאופן הדיגום בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד-2014. תחולת [...]

1 08, 2016

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה)

אוגוסט 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 07/07/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: טיוטה להערות מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בתאריך 07/07/2016 פירסם  מנהל הבטיחות טיוטה להתייחסות הציבור בנושא "תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה), התשע"ו-2016" השינוי [...]